"hyvin hoidetuilla henkilöstö- ja tuottavuusratkaisulla on

merkittävä vaikutus yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen"

 

 

 

Etusivu - Palvelut - Hyödyt - Tee testi - Kumppanisi - Yhteystiedot

 

 

   
 

Hyödyt

 • Yritys saa heti käyttöönsä henkilöstö- ja tuottavuusasioiden erityisosaamista ja resursseja
 • Yritys voi keskittyä omaan liiketoimintaansa ja parantaa tehokkuuttaan
 • Esimiehiltä ja johdolta vapautuu aikaa ja resursseja
 • Yrityksen ei tarvitse lisätä omaa henkilökuntaansa
 • Resurssit voidaan mitoittaa joustavasti asiakkaan muuttuvan liiketoimintaympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti
 • Selkeitä neuvoja päivittäisiin tes- ja henkilöstöasioihin
 • Ulkopuolinen tarkastelu tuo esille yrityksen sisäisiä kehittämiskohteita
 • Selkeitä neuvoja päivittäisiin, että strategisiin HR-toimeksiantoihin
 • Hyvin hoidettu henkilöstöasioiden hoito nostaa yrityksen sisäistä ja ulkoista imagoa
 • Henkilöstön motivoituminen lisää työhyvinvointia ja vähentää sairaspoissaoloja
 • Mahdollistaa henkilöstöhallinnon nostamisen yrityksen liiketoimintaa tukevaksi toiminnoksi(mm. rekrytointien, koulutuksen ja palkitsemisjärjestelmien avulla)
 • Välttää ja estää yritystä joutumasta kalliisiin ja ikäviin tilanteisiin